گروه تخصصی بتن ایران

گروه تخصصی بتن ایران در راستای توسعه پایدار و نظر به آن که صنعت بتن و صنایع وابسته از زیر ساخت های این توسعه می باشد و به منظور ارتقاء شاخص های کیفی بتن اعم از مقاومت، دوام و سایر شاخص های مورد نیاز بتنی، نسبت به سازماندهی تیم های تخصصی ویژه اقدام نموده و در این راه به موفقیت هایی دست یافته است.

کمتر هزینه کنید، بادوام تر بسازید

مدیران «گروه تخصصی بتن ایران» با هدف ارائه خدمات سراسری، در چند منطقه از کشور شرکت‌هایی را ثبت کرده‌اند؛ برای مناطق غربی کشور در شهر سنندج، برای مناطق آزاد در جزیزه کیش، برای ناحیه مرکزی در شهر تهران و برای پوشش خدمات مناطق شرقی در مشهد مقدس تاسیس کرده ایم. این گروه باتوجه‌ به ضرورت ارتقاء مدیریت پروژه و در راستای چشم انداز جهانی توسعه پایدار، از حضور همکارانی بهره‌مند می‌شود که با به‌روزترین روش‌ها علمی و هماهنگ با نیازهای کشور، خدمات متنوع خود را ارائه می‌دهند. از این‌رو، شرکت‌های همکار ما به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی از شرکت‌ها که به عنوان اعضای پیکره اصلی «گروه تخصصی بتن ایران» شناخته می‌شوند مانند شرکت فیدار بتن فرا مانا و فیدار بتن سبز کیش و...، گروهی دیگر شرکت‌های همکار که با قراردادهای مستمر  در زمینه های تخصصی و با ارتباطی دو طرفه به فعالیت در عرصه‌های همکاری، بازاریابی و بازارسازی مشغول هستند.

تخصص یک تجربه علمی است که ما آن را در بتن کسب کرده ایم

شبکه های اجتماعی:

زمینه های همکاری