طرح تحقیقاتی مطالعاتی، آزمایشگاهی بهینه سازی طرح اختلاط بتن حجیم خودتراکم رده مقاومتی بالا

توضیح پروژه:

همکاران: مرکز تحقیقات دوام بتن دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه بوعلی سینا همدان و شرکت آرمان ابنیه
  • کارفرمای پروژه: شرکت پایدار پی سازه
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: