زمینه های همکاری

دعوت به همکاری در زمینه بتن های سازگار با محیط زیست

در راستای ارزش توسعه پایدار گروه تخصصی بتن ایران، از تمام متخصصین بتن دعوت به همکاری علمی در زمینه بتن های سازگار با محیط زیست می شود.

با تجربه و رزومه اجرایی موفق گروه تخصصی بتن ایران در بتن های سازگار با محیط زیست، این گروه در این زمینه اعلام آمادگی همکاری اجرایی می کند.

اطلاعات بیشتر

بتن حجیم شهری

ما تجربیات موفقی در بتن حجیم پروژه های ساختمانی بزرگ در رزومه خودمان داریم. که با تحقیق و توسعه آن را پیشترفته تر کرده ایم. ما آماده ایم به عنوان همکار تخصصی بتن حجیم شهری خدمات مهندسی خود را ارئه دهیم.

خدماتی ما در زمینه بتن حجیم شهری شامل: مطالعات، خدمات آزمایشگاهی، چیدمان و نصب ابزار های دقیق، محاسبات و تحلیل های حرارتی، کنترل پروژه شبیه سازی، مدیریت ریسک و سند چشم انداز، پروسیژر های اجرایی، کنترل و پایش و تضمین کیفیت می باشد.

اطلاعات بیشتر

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 437. in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:373 Stack trace: #0 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(346): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 373