خدمات

طراحی نسبت های اختلاط، طراحی روش های اجرایی، کنترل مهندسی، تضمین کیفیت، بتن های ویژه، مدیرت پروژه، کنترل پروژه، مشاوره تخصصی بتن، تحقیق و توسعه

گروه تخصصی بتن ایران، به عنوان همکار تخصصی تکنولوژی بتن خدمات مهندسی خود را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

تکنولوژی بتن و طراحی نسبت های مخلوط بتن
بیشتر بدانید

رویکرد گروه تخصصی بتن ایران برای طراحی نسبت‌های مخلوط‌ بتن متناسب با نیازمندی‌های هر پروژه و در نظر گرفتن شاخصه‌های پردامنه بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های بومی‌سازی، شاخص‌های پایایی و دوام، شاخص‌های مکانیکی، شاخص‌های نفوذناپذیری، شاخص‌های حرارتی، شاخص‌های رئولوژیکی و اجرایی و سایر شاخص‌های خاص به تبع مشخصات هر پروژه می‌باشد.

طراحی مخلوط‌ها براساس استانداردهای جهانی، آیین‌نامه‌های معتبر داخلی و خارجی، پایش‌های آزمایشگاهی، شرایط کارگاهی و مدنظر قراردادن نیازمندی‌های هر پروژه، دامنه‌ای به گستردگی کل خط تولید بتن از ابتدایی‌ترین نقطه تا انتهایی‌ترین نقطه عملیات بتن را دارد.

این فرآیند شامل طراحی و تولید اجزا تشکیل دهنده مانند سنگدانه، سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی در کارخانجات مربوطه برای مرحله اول، تولید بتن در کارخانجات تولید بتن آماده یا سایت‌ها برای مرحله دوم و حمل، پمپاژ، جایدهی و عمل‌آوری بتن در مرحله نهایی می‌باشد.

 

بتن‌های ویژه
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران با تجربه طراحی ، اجرا، کنترل کیفی و تضمین کیفیت بیش از 20 نوع بتن ویژه برای پروژه‌های متفاوت در سطح کشور عزیزمان ایران به شرح زیر آمادگی دارد تا در جایگاه طراح، مشاور فنی، مجری، بازرس کیفی، تضمین کننده کیفی و ... بعنوان همکار در پروژه‌های مختلف خدمات مطلوب ارائه نماید.

*بتن نفوذ ناپذیر
*بتن دکوراتیو
*بتن آب‌بند
*بتن خوش نما
*بتن خودتراکم
*بتن سخت صنعتی
*بتن با عملکرد بالا
*بتن سنگین
*بتن الیافی
*بتن متخلخل
*بتن حجیم
* بتن سبک سازه‌ای
*بتن متخلخل و ملات‌ها
*بتن پیش آکنده
*بتن پیش تنیده
*بتن پیش ساخته
*بتن توانمند
*بتن فوق توانمند
*ملات‌های ویژه
*ملات‌های خودتراز
و برخی بتن‌های ویژه پروژه‌های خاص که در رزومه کاری وجود دارد:

1.    بتن حجیم خودتراکم با رده‌ی مقاومت بالا و حرارت زایی کم (حذف سیستم‌های پس‌سرمایش)

2.    بتن سبک سازه‌ای خودتراکم حاوی الیاف (پایین آوردن وزن کل سازه)

3.    بتن متخلخل رنگی حاوی الیاف برای کفسازی (زهکش و زیبا)

4.    بتن دکوراتیو رنگی و طرح‌دار با مقاومت سایشی بالا، الیافی و آبگریز (کفسازی زیبا و ضد آب)

5.    بتن خودتراکم و خودتراز مقاومت بالا با رئولوژی خاص (قابلیت سقوط تا 30 متر برای سازه‌های مختلط)

تضمین کیفیت
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران برای اطمینان از حصول کیفیت حداکثری در فرآیندهای تولید و اجرا، از تکنیک‌های تضمین کیفیت استفاده می‌کند. در این چهارچوب همه فرآیندهای تولیدی و اجرایی براساس دستورالعمل‌های تدقیق شده و منطبق با مبانی کیفی بصورت پیوسته و هماهنگ با عملیات، به کار گرفته و نتیجه مطلوب تحقق می‌یابد. این منظور با حضور کارشناسان متخصص در تولید مواد اولیه در معدن سنگدانه، کارخانجات سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی و همچنین مراحل تولید بتن، بارگیری، حمل و تخلیه، پمپاژ و جایدهی و عمل آوری برمبنای سازماندهی کارآمد و حداقلی جامه عمل به خود می‌گیرد.

فرآیند تضمین کیفیت با بکارگیری تکنیک‌های مدرنی چون :

-       بهینه سازی عملیات با تکنیک مهندسی ارزش

-       تهیه سند ریسک عملیاتی و انتخاب گزینه‌های جایگزین مطلوب

-       انجام شبیه سازی و مدلسازی قبل از عملیات

با حداقل خطای ممکن به نتیجه مطلوب‌تر نزدیک می‌شود.

بازرسی و کنترل کیفی
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران برای اطمینان از حصول کیفیت حداکثری در فرآیندهای تولید و اجرا، از تکنیک‌های تضمین کیفیت استفاده می‌کند. در این چهارچوب گروه تخصصی بتن ایران در بخش مهمی از پروژه‌ها علاوه بر فازهای مشاوره فنی، طراحی، اجرا، ترمیم و مقاوم‌سازی وتضمین کیفیت رویه‌های عملیاتی، نسبت به انجام بازرسی و کنترل کیفی عملیات بتنی خصوصا در فرآیندهای تولید مصالح و اجزا تشکیل دهنده بتن همچون مصالح سنگی، سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی با بکارگیری کارشناسان متحد و با اتکا به تدوین یک برنامه تست و بازرسی (ITP) دقیق و کارآمد با در نظر گرفتن نقاط کنترلی بهینه اقدام می‌نماید.
در این راستا استفاده از چک لیست‌های کامل و همه جانبه که کلیه شاخص‌های کنترلی را در بر می‌گیرد الگوی کاری این تیم تخصصی می‌باشد.
 چیدمان موثر نفرات حداقلی و کارآمد در گلوگاه‌های کلیدی تولید و اجرا، مختص هر پروژه‌ای صورت می‌گیرد.

پایش، ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی
بیشتر بدانید

در نگاه گروه تخصصی بتن ایران عملیات ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی، فرآیندی خاص و تابع شرایط ویژه هر پروژه می‌باشد. در طراحی الگوی این فرایند انجام پایش‌های اولیه و واکاوی و آسیب‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که برای آن تهیه پلان آزمایش‌های پردامنه مخرب و غیر مخرب (LTP) مطابق با آیین نامه‌ها و استانداردهای مرتبط و با استفاده از تجربیات عملکردهای مشابه ضروری می‌باشد؛ سپس بر اساس انعکاس اطلاعات پایه و تفسیر و تحلیل آنها و اخذ نتیجه نهایی حاصله تعیین استراتژی کلان عملیات حائز اهمیت است.
در مرحله بعد بر اساس استراتژی کلان؛ تدوین استراتژی و انتخاب روش و تدوین استراتژی و انتخاب مصالح مناسب صورت گرفته و شاخص‌های اصلی روش ترمیم و مصالح ترمیمی برای عملیات ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی نهادینه شده و دستورالعمل اجرایی مربوطه استخراج می‌گردد که بر اساس آن رویه‌های عملیاتی منطبق بر حصول تضمین کیفیت، نهایی و اجرا می‌شود.

صدور مدارک فنی
بیشتر بدانید

1.    ارائه مقالات ( علمی، مطالعاتی، تحقیقاتی)

2.    گزارش‌های واکاوی و آسیب شناسی (منوط به بررسی‌های کارگاهی و پایش‌های آزمایشگاهی)

3.    تدوین و تصویب فهرست آزمایش‌های موردنیاز در راستای پایش عملیات (LTP)

4.    انعکاس نتایج آزمایش‌های پردامنه ( تفسیر، تحلیل و نتیجه گیری) 

5.    تهیه پروپوزال‌های فنی (TO)

6.    تنظیم رویه‌های اجرایی (CO)

7.    تهیه و بکارگیری رویه‌های اجرایی منطبق بر آیین‌نامه‌ها و استانداردها جهت تضمین کیفیت عملکردی (QA)

8.    تدوین و تصویب پلان کنترل و بازرسی کل پروژه (ITP)

9.    تهیه و بکارگیری چک لیست‌های کنترلی (QC)

10. تدوین دفترچه‌های طرح مخلوط‌های بتنی (ویژه) متناسب با نیازمندی های پروژه (MD)

11. تدوین و بکارگیری استراتژی کلان تعمیراتی منطبق بر شرایط هر پروژه

12. تعیین استراتژی تعیین روش و استراتژی انتخاب مواد جهت عملیات ترمیم، مقاوم سازی و آب‌بندی

13. تهیه گزارش جامع عملکردی و توجیهی (متنی و تصویری)

14. تنظیم سند ریسک عملیاتی با نظر به معضلات و محدودیت‌های نسبی هر پروژه 

15. بهینه سازی و تلفیق تمام فرآیند عملیاتی منطبق بر تکنیک مهندسی ارزش

16. ارائه شبیه سازی و مدلسازی عملیاتی مطابق با خواسته ی کارفرمای پروژه