پروژه طرح توسعه غربی پروژه ایران مال (تحکیم گود)

پایان یافته

توضیح پروژه:

  • کارفرمای پروژه: شرکت پایدار پی سازه
  • شرح خدمات: *بهینه سازی کیفی و زمانی عملیات تزریق استرند نیلینگ ها * تسریع کسب مقاومت شاتکریت در پایدار سازی گود 60 متری توسعه غربی
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: