پروژه بتن الیافی پارکینگ پارک ملت مشهد

توضیح پروژه:

  • کارفرمای پروژه: تکین بتن
  • شرح خدمات: تضمین کیفیت بتن الیافی کف پارکینگ
  • مکان پروژه: ایران، مشهد
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: