پروژه کوچه سبز (حیات شهر)

توضیح پروژه:
 بتن متخلخل رنگی جهت زهکشی رواناب های شهری و تامین آب فضای سبز با قابلیت تردد خودروهای سبک و سنگین با سرعت طرح 60کیلومتر بر ساعت.
  • کارفرمای پروژه: شهرداری منطقه 10 تهران، شرکت دنیای بتن پارس
  • شرح خدمات: *مشاوره، طراحی و اجرا
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: