همکاری در پروژه های سازه های CFT

توضیح پروژه:همکاری تحقیقاتی و مطالعاتی  در تهیه کتاب CFT و مباحث تحقیقاتی برای سازمان نظام مهندسی
  • شرح خدمات: همکاری در پروژه های سازه های CFT 
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: