پروژه برج مسکونی لیلیا رزیدنس

توضیح پروژه:*مشاوره فنی 

* طراحی و نظارت بر ساخت و اجرا

 * تضمین کیفیت بتن ‌های نفوذ ناپذیر و آب‌بند فونداسیون،دیوارهای حائل اکسپوز با رده مقاومتی C30 و تامین مصالح و افزودنی‌ها
  • کارفرمای پروژه: مجموعه لیلیا رزیدنس
  • شرح خدمات: *مشاوره فنی * طراحی و نظارت بر ساخت و اجرا * تضمین کیفیت بتن ‌های نفوذ ناپذیر و آب‌بند فونداسیون،دیوارهای حائل اکسپوز با رده مقاومتی C30 و تامین مصالح و افزودنی‌ها
  • مکان پروژه: ایران، مازندران، ایزدشهر
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: