فونداسیون برج IIFC

توضیح پروژه:

  • کارفرمای پروژه: شرکت پایدار پی سازه
  • شرح خدمات: *کنترل کیفی تولید مصالح سنگی، تولید سیمان، تولید افزودنی * عملیات اجرایی بتن * تضمین کیفیت کل عملیات * همکاری در ثبت رکورد گینس طولانی ترین بتن ریزی پیوسته حجیم جهان * مطالعات و تحقیقات و آزمایشات و طراحی بتن حجیم خودتراکم با رده مقاومتی C50
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه:


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 437. in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:373 Stack trace: #0 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(346): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/iconcrete/domains/iconcrete.org/public_html/new/king/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 373