فونداسیون برج IIFC

توضیح پروژه:

  • کارفرمای پروژه: شرکت پایدار پی سازه
  • شرح خدمات: *کنترل کیفی تولید مصالح سنگی، تولید سیمان، تولید افزودنی * عملیات اجرایی بتن * تضمین کیفیت کل عملیات * همکاری در ثبت رکورد گینس طولانی ترین بتن ریزی پیوسته حجیم جهان * مطالعات و تحقیقات و آزمایشات و طراحی بتن حجیم خودتراکم با رده مقاومتی C50
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: