پروژه اسکلت بتنی برج تجارت جهانی بازار بزرگ ایران IIFC

توضیح پروژه:


شرح خدمات پروژه اسکلت بتنی برج تجارت جهانی بازار بزرگ ایران IIFC:     
*راه اندازی واحد تکنولوژی  بتن پروژه
* مشاوره فنی، طراحی و نظارت بر ساخت و اجرا به همراه تضمین کیفیت بتن جهت بتن ریزی برج 
*کنترل کیفی تولید مصالح سنگی، تولید سیمان، تولید افزودنی و عملیات اجرایی برج تجارت جهانی بازار بزرگ ایران بارده مقاومتی C50
* مطالعات و تحقیقات و آزمایشات و طراحی بتن حجیم خودتراکم با رده مقاومتی C60 برای فونداسیون برج مرکز تجارت جهانی ایران مال

همکاران: مرکز تحقیقات دوام بتن دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه بوعلی سینا همدان و شرکت آرمان ابنیه
  • کارفرمای پروژه: شرکت پایدار پی سازه
  • شرح خدمات: راه اندازی واحد تکنولوژی  بتن پروژه
  • مکان پروژه: ایران، تهران
اشتراک گذاری:

پروژه های مشابه: